ประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ข้าราชการครู

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายมาหะมะอุชมี สาแล๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านบูเก๊ะบือแต พร้อมด้วย นายซอบรี สาและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมะแซ

และนายมาหามะซายูตี ลีกี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริแง เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ข้าราชการครู

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต