กิจกรรมป้องกันและแก้ไขโรคหนอนพยาธิ​ในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านไอร์โซจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขโรคหนอนพยาธิ​ในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสธารณสุขอำเภอจะแนะ มาให้ความรู้และทำกิจกรรมภาคปฎิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาโรคหนอนพยาธิ ณ อาคารหนึ่งชลธาร โรงเรียนบ้านไอร์โซ