การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ครั้งที่ 5/256

>>>>>>วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 5/2563 หลักสูตรเทคนิคการสอนวิชาวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา เพื่อสร้างนวัตกรรมและโครงงานสร้างสรรค์ตามนโยบาย Thailand 4.0 สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate level) โดยมีรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะครูเข้าร่วมอบรมพัฒนา ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3