การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 2/2563

>>>>>>วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 2/2563 โดยมี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ก่อนการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรต่างๆให้กับสถานศึกษา ได้แก่ ระบบช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการ, โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ,มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่จัดบูธงานมหกรรมวิชาการฯ, สรุปลำดับเหรียญงามหกรรมวิชาการ ฯ โรงเรียนขยายโอกาส, สรุปลำดับเหรียญงามหกรรมวิชาการ ฯ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา , รางวัลผล O-net ,I-net สูง และแนะนำ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ใหม่ ทั้ง 4 ท่าน และ รอง ผู้บริหารสถานศึกษาด้วย ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ช่วยร่วมกันขับเคลื่อนงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3