ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565 ของนักเรียนชั้นอนุบาล2 – ชั้นป.2

3 พฤศจิกายน 2565 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ เป็นประธานการเพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายการศึกษา การดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในภาคเรียนนี้ ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล2 – ชั้นป.2