พบปะและให้โอวาท แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่

>>>>>วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะให้โอวาท และมอบข้อคิดในการปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการครูผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติที่ข้าราชการบรรจุใหม่ ทั้งสิ้น 2 ราย ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3