ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสะโล และโรงเรียนบ้านเขาแก้ว

>>>>>>วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสะโล และโรงเรียนบ้านเขาแก้ว โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้เน้นย้ำให้ครูเอาใจใส่นักเรียน กวดขันเรื่องการอ่านออก และเขียนได้ของนักเรียน