ร่วมแสดงความยินดีกับ รอง ผอ.สพม. เขต 15

>>>>>>วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม และนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนราธิวาส