กิจกรรมเยียมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2565 นายอิสมาแอ เปาะโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาตาปาเซ  ได้มอบหมายให้คณะครู ได้พบปะผู้ปกครองและเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์  สำหรับการกำหนดมาตรฐานการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียน