ประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบวงเงินสำหรับบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

>>>>>>วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบวงเงินสำหรับบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3