เปิดรั้วโรงเรียนนำเสนอโครงงานฐานวิจัย ของโรงเรียนบ้านตาโงะ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนนำเสนอโครงงานฐานวิจัย ของโรงเรียนบ้านตาโงะ เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนท้องถิ่น ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี ให้กับผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ในการขับการการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี