เปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง

>>>>>>วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) รุ่นที่ 1/2563 และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (G.B.T.C) รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยา โดยได้รับเกียรติจากนางนฤมล กงกุล ผอ.โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สังกัด สพม.17 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 78 คน ประกอบครู สังกัด สพฐ.และ สช.ในพื้นที่ สังกัด สน.ลส.นราธิวาส เขต 3