พบปะผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง

>>>>>>วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา พบปะผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) รุ่นที่ 1/2563 และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (G.B.T.C) รุ่นที่ 1/2563 ณ โรงเรียนแหลมทองวิทยา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส