การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายกาลิซา ของโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ