มอบรางวัลกิจกรรมตอบคำถามประจำสัปดาห์โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ