ประชุมคณะกรรมการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรที่ 2

>>>>>>วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายพิเชษฐ มหาวงศ์ นายสถาพร ภูบาลเช้า นางประไพรินทร์ นธีนาม นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการออกแบบหลักสูตร ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการทดสอบในหลักสูตรที่ 2 ต่อไป ณ ห้องประชุม จะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3