ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการความรู้ในสัตว์สงขลา ประจำงบประมาณ 2566