เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมเปิดห้องเรียน (Open Classroom) โรงเรียนบ้านยานิง

>>>>>>วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และคณะอาจารย์จาก มอ.สงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมเปิดห้องเรียน (Open Classroom) โรงเรียนบ้านยานิง เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนท้องถิ่น ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี ให้กับผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วม จัดการศึกษา รวมทั้งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นการฝึกทักษะชีวิตให้กับนักเรียน