การวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก และ มะเร็งปากมดลูก แก่เด็กนักเรียนป.1,5,6

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ทางโรงพยาบาลจะแนะ ได้ลงโรงเรียนบ้านละหาร ตามแผนฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก และ มะเร็งปากมดลูก ในโรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ 1 , 5, 6 โดยมีนายศักดิ์ชัย เพชรคงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านละหาร อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ครั้งนี้