ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและแนวทาง ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

>>>>>>วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายพิเชษฐ มหาวงศ์ นายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและแนวทาง ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3