การต้อนรับขบวนการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.45 น. นายศักดิ์ชัย เพชรคงทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมการต้อนรับขบวนการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอจะแนะ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านละหาร