ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566