รับโล่รางวัลชมรมกีฬาดีเด่นสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส

24 ธันวาคม 2565 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ ได้รับมอบหมายจากนายซากี สะมะแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่128/ประธานชมรมกีฬาปันจักสีลัตนราธิวาส ให้เป็นตัวแทนชมรมฯ รับโล่รางวัลชมรมกีฬาดีเด่นสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส ในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดนราธิวาส ประจําปี พ.ศ.2565 ณ สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส