จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

26 ธันวาคม 2565  นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอจะแนะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอจะแนะ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาสาธารณะประโยชน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ณ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป.นราธิวาส เขต3