ร่วมต้อนรับนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ คนใหม่

>>>>>วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสะมะแอน วรรณาการ ผอ.รร.บ้านกาลิซา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะคนใหม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส