กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 อำเภอจะแนะ

>>>>>วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 7:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอจะแนะ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส