สสจ.นราธิวาส เก็บตัวอย่างน้ำนำไปตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มของโรงเรียน

17 มกราคม 2566 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ มอบหมายให้นายซอบรี สาเหาะ ครูโรงเรียนบ้านไอร์โซ ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย