ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโดยวิธีคัดเลือก ของโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ