Big Cleaning Day

17 กุมภาพันธ์ 2566  นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด จัดระเบียบ ตัดแต่งกิ่งไม้ ในพื้นที่บริเวณโรงเรียน ห้องเรียน และบริเวณรอบนอกโรงเรียน เพื่อความสวยงาม สร้างบรรยากาศที่น่าดู ตามจุดเน้นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต3 และเป็นดารเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นี้