เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งชิมแตงโมโคกศิลา

19 กุมภาพันธ์ 2566  นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมด้วยนายอารือมัน ตาเฮ นายซอบรี สาเหาะ นายอามีรุดดีน อาบูซาแล นายเจ๊ะสือแม มะเย็ง และนายตัรมีซี อิสมาแอ เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลเดิน-วิ่งชิมแตงโมโคกศิลา เพื่อจัดหารายได้พัฒนาโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ของดีในท้องถิ่นเป็นกระตุ้นการท่องเที่ยว ณ โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป.นราธิวาส เขต1