ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบงบลงทุน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต3

20 กุมภาพันธ์ 2566 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบงบลงทุน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต3 นำโดย นางสาวเกตุมณี สาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะฯ ติดตามรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านไอร์โซ ในการพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นต่อไป