ประชุมชี้แจงกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

20 กุมภาพันธ์ 2566 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมด้วยครูอาดัม ศรีตุลาการ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษา ดำเนินการประชุมชี้แจงกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา2565 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่21-26 กุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และคณะครูผู้ควบคุม ตามคำสั่งของโรงเรียน ณ ห้องประชุมพลวงชมพู โรงเรียนบ้านไอร์โซ สพป.นราธิวาส เขต3