การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1

20 กุมภาพันธ์ 2566 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2565 โดยมีครูหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการและครูผู้คุมสอบ ตามคำสั่งของโรงเรียน ดำเนินการการทดสอบ ณ โรงเรียนบ้านไอร์โซ สพป.นราธิวาส เขต 3