ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2565

21-26 กุมภาพันธ์ 2566 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมด้วยนายอาดัม ศรีตุลาการ ครูผู้รับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2565 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ กรุงเทพมหานคร โดยเข้าไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ดังนี้ คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, สวนสนุกดรีมเวิลด์, สถานที่ท่องเที่ยวประเภทสวนสัตว์และการแสดงโชว์ซาฟารีเวิลด์,ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ และมหกรรมอาหาร สินค้า บริการ และการท่องเที่ยวฮาลาล Bangkok Halal 2023 LOOK FORWARD จัดโดย Yateem TV และมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะชีวิต เรียนรู้นอกสถานที่ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านต่าง ๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลให้กับนักเรียน โดยการดำเนินกิจกรรมผ่านไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และเป็นไปตามระเบียบการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา การเดินทางปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับ