ประชุมการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

>>>>>วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3