บรรยายกาศวันแรก การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

>>>>>วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง และนายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เยี่ยมให้กำลังคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3

ภาพบรรยากาศ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.703045791626362&type=3