ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

2. ตำแหน่งนักการภารโรง

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดตามประกาศ

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.