เสวนาการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส

>>>>>วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นวิทยากร การดำเนินการจัดเสวนาการชับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและชี้แจงกรอบ โครงการวิจัย “การพัฒนากลไกเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่หนุนเสริมยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียนจังหวัดนราธิวาส” และได้กำหนดจัดเสวนาการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ หอประชุมจำลองศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภาพโดย : นายซูฮุดี สรีแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.นธ.