ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย