ติดตามการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566

>>>>วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:30 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 พร้อมทั้งติดตามการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนประชารัฐฯ ในสังกัด ทั้ง 3 โรง ณ โรงเรียนบ้านกาเด็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ และโรงเรียนบ้านไอร์โซ