โรงพยาบาลจะแนะออกบริการทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอจะแนะ

19 มิถุนายน 2566 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ มอบหมายให้ครูรอฮีมะห์ โต๊ะลู ครูอนามัยโรงเรียน ต้อนรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแนะ ออกบริการทันตสาธารณสุขให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านไอร์โซ โดยสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ และให้บริการทาฟลูออไรด์วานิช เคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย ณ อาคารหนึ่งชลธาร โรงเรียนบ้านไอร์โซ