ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่2

21 มิถุนายน 2566 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ เป็นประธานกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่2 จำนวน 3 คน ได้แก่ นายไพศาล เจ๊ะนะ นางสาวอรัญญานุช อามะ และนางสาวอารีนี แคเม๊าะ โดยมีนายซอบรี สาเหาะ และนางเสาวนี ปิยหิรัณย์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไอร์โซ และมีนายสุรศักดิ์ อุทัยเลิศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมพลวงชมพู โรงเรียนบ้านไอร์โซ สพป.นราธิวาส เขต3