การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย

>>>>วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะให้โอวาทกับนักเรียนที่ร่วม การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน เห็นความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นภาษาประจำชาติ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3