ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบการแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

23 มิถุนายน 2566 นายอามีรุดดีน อาบูซาแล นางสาวซากียะห์ หะยีกาเดร์ นายไพศาล เจ๊ะนะ นางสาวอรัญญานุช อามะ และนางสาวอารีนี แคเม๊าะ ครู โรงเรียนบ้านไอร์โซ เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบการแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3