ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคุมสอบการแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

24-25 มิถุนายน 2566 นายอามีรุดดีน อาบูซาแล นางสาวซากียะห์ หะยีกาเดร์ นายไพศาล เจ๊ะนะ นางสาวอรัญญานุช อามะ และนางสาวอารีนี แคเม๊าะ ครู โรงเรียนบ้านไอร์โซ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคุมสอบการแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลระแงะ และสนามสอบโรงเรียนแหลมทองวิทยา