ประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 และชั้น ม.3

>>>>>วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3