Moe safety center ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระแงะ

>>>>>วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ Moe safety center ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระแงะ ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้กับทางครอบครัวนักเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปบ้านนักเรียน