การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวชี้วัดสาระ ประวัติศาสตร์ บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

>>>>>วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวชี้วัดสาระ ประวัติศาสตร์ บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อให้ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดประวัติศาสตร์ บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านมุมมองแหล่งเรียนรู้ต่างๆในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3