การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)

>>>>>วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และนำเข้าสู่ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และชี้แจงการประกวดผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3