ประชุมคณะกรรมการดำเนิน งานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส เดือนสิงหาคม

>>>>>วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครนราธิวาส จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2566 โดยมีนายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนราธิวาส จำกัด